PL EN IT FR

21-11-17 09:58

Akcja Zima

Źródło : UM Libiąż,

Informacja dotycząca zimowego utrzymania gminnych dróg, chodników, placów i parkingów na terenie gminy Libiąż.

więcej »

13-11-17 11:14

Libiąskie uroczystości Narodowego Dnia Niepodległości

Źródło : UM Libiąż,

Dla upamiętnienia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Libiążu podobnie jak w wielu miejscach naszego kraju miały miejsce uroczyste obchody święta.

więcej »

09-06-09 07:29

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

24-11-17 13:15

Cykl szkoleniowy - ABC dla NGO

Źródło : BIS Kraków,

Przygotuj się do prowadzenia swojego stowarzyszenia lub fundacji!

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach poznasz najważniejsze aspekty funkcjonowania NGO oraz dowiesz się jak dobrze wystartować w pierwszym okresie działania.

więcej »

23-11-17 14:14

"Podziel się sercem"

Źródło : OPS,

Organizatorzy serdecznie zapraszają do włączenia się w akcję charytatywną „Podziel się sercem”. Akcja zostanie przeprowadzona w sobotę, 9 grudnia 2017 roku.

więcej »

21-11-17 13:31

„Budujemy świat bez przemocy”

Źródło : Świetlica Środowiskowa w Libiążu,

Świetlica Środowiskowa w Libiążu wzięła udział w Międzynarodowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem: „Budujemy świat bez przemocy”.

więcej »

14-11-17 13:26

RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy przed mrozem

Źródło : RPWiK Sp. z o. o. w Chrzanowie,

Miniony okres zimowy 2016/2017 spowodował, iż ok. 150 wodomierzy na terenie obsługiwanym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie   zostało rozmrożonych. Podczas rozmrożenia wodomierza dochodzi do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności, a tym samym wyciekami wody.

więcej »

14-11-17 12:14

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Źródło : ZUS, Oddział w Chrzanowie,

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. 

więcej »

13-11-17 14:20

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Źródło : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie,

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje do wiadomości informację dotyczącą spisów zwierząt gospodarskich przebywających w siedzibach stada opracowaną przez Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt.

więcej »

13-11-17 11:45

Gmina Libiąż otrzymała dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Źródło : UM Libiąż,

Gmina Libiąż otrzymała dotację celową na zadanie własne, polegające na wyposażeniu w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

więcej »

10-11-17 12:03

Burmistrz Libiąża rozdał flagi narodowe

Źródło : UM Libiąż,

10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Burmistrz Libiąża Jacek Latko rozdał Mieszkańcom naszej gminy flagi w biało-czerwonych barwach. Mieszkańcom przekazano w sumie 350 sztuk flag.

więcej »

07-11-17 13:17

Duży awans Gminy Libiąż

Źródło : Serwis Samorządowy PAP,

Ministerstwo Finansów co roku prognozuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. Gmina Libiąż zanotowała w tym roku kolejny, duży skok w rankingu najbogatszych gmin w Polsce.

więcej »

06-11-17 15:07

Informacja Urzędu Miejskiego w Libiążu

Źródło : UM Libiąż,

Opublikowany został protokół z konsultacji społecznych w sprawie: "Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

więcej »

dalsze »

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.