PL EN IT FR

16-09-14 14:57

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały (załącznik nr 1) w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

więcej »

12-09-14 09:26

Zebranie wiejskie w Gromcu

Źródło : UM w Libiążu,

Rada Sołecka i Sołtys   Gromca serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 21 września (niedziela) 2014 r., o godz. 17.00, w Świetlicy w Gromcu (ul. Traugutta 3). 

więcej »

10-09-14 10:21

.

Źródło : .,

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

więcej »

08-09-14 09:18

Obwieszczenie Burmistrza Libiąża o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Libiążu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

03-09-14 08:55

Zarejestruj się do nowego Systemu Komunikacji z Mieszkańcami Gminy Libiąż

Źródło : UM w Libiążu,

Chcesz pierwszy wiedzieć, co ważnego dzieje się w Gminie Libiąż? Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego na swój telefon komórkowy, bądź stacjonarny? Koniecznie sprawdź jak działa nowy system wprowadzony przez Urząd Miejski w Libiążu – System Alcetel.

więcej »

28-08-14 13:17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w kategorii dyscypliny sportowej piłka nożna na terenie Gminy Libiąż w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

więcej »

18-07-14 13:33

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu od 23 lipca

Źródło : UM w Libiążu,

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100346K ul. Słowackiego od km 0+000 do km 0+394 i 100213K ul. 11 Listopada w Libiążu od km 0+000 do km 0+286 na długości 680 mb”, zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany organizacji ruchu na tych drogach.

więcej »

11-09-12 13:34

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

17-09-14 13:52

Rowerowy Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim

Źródło : Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,

 

 

więcej »

16-09-14 13:04

Niedziela handlowa na targowisku miejskim w Libiążu

Źródło : ZMK,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu informują, że dnia 21 września 2014 r. na Targowisku Miejskim w Libiążu, przy ul. Rouvroy 10, organizowana będzie kolejna niedziela handlowa

więcej »

16-09-14 13:00

„Czarne Życie w Nałogu – Postaw na Kolor” - Impreza afrykańska w Libiążu

Źródło : OPS Libiąż,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zapraszają mieszkańców gminy Libiąż na Imprezę afrykańską „Czarne Życie w Nałogu – Postaw na Kolor”, która odbędzie się 27 września 2014 r. w Libiążu na Placu Słonecznym, o godzinie 16.00.

więcej »

15-09-14 13:02

III Warsztat - konferencja w ramach procesu budowy „Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014–2020”

Źródło : UM w Libiążu,

W miniony piątek 12 września 2014 r., odbył się trzeci, ostatni warsztat poświęcony procesowi budowy „Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014–2020”. Podczas konferencji uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu opracowanego dokumentu.

więcej »

12-09-14 10:47

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Źródło : UM w Libiążu,

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia,

więcej »

dalsze »

© 2008-2014 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.