PL EN IT FR

Ogłoszenia o przetargach

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Cichej, oznaczonej działką nr 1979_101.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Czystej, oznaczonej działką nr 1979_102.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Paderewskiego, oznaczonej działką nr 1884_520.pdf »

Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_27.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_13.pdf »

Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085_64.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_7.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_9.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_8.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_5.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_4.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3667_9, położonej w Żarkach przy ul. Olszynka, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Dragonów, oznaczonej działką nr 582_17.pdf »

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582_13.pdf »

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582_14.pdf »

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy zbiegu ul. Husarskiej i Dragonów, oznaczonej działką nr 582_15.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu, przy ul. Paderewskiego ozn. dz. nr 1884_449, 1884_450, 1884_466, 1884_467.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu, przy ul. Wiosennej oznaczonej działkami nr 1410_11, 1114_5.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Libiążu Małym, Libiążu Wielkim, Żarkach oznaczonych działkami nr 2731-101 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1073_21, położonej w Żarkach przy ul. Czujnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 2475_44, położonej w Żarkach w rejonie ul. Trylogii i Śniadeckiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Libiąż Mały oznaczonych działkami nr 2731_89, 2731_53 i inne.pdf »

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Paderewskiego, oznaczonej działką nr 1884_520.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Astronautów, oznaczonej działką nr 1085_69.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Astronautów, oznaczonej działką nr 1085_44.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębach Libiąż Mały, Libiąż Wielki i Żarki, oznaczonych działkami nr 942_76 i inne.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Paderewskiego, oznaczonej działką nr 1884_520.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085_64.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Żarkach przy ul. Astronautów, oznaczonej działką nr 1085_69.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Żarkach przy ul. Astronautów, oznaczonej działką nr 1085_44.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 2475_43 i 2475_5, położonej w Żarkach przy ul. Trylogii, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu w rejonie ul. Górniczej i Kopalnianej oznaczonej działką nr 3406.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat położonych w obr. Libiąż Mały i Żarki oznaczonych działkami nr 1408_3, 1408_4 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany, oznaczonej działką nr 3667_7, położonej w Żarkach przy ul. Olszynka.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu w rejonie ul. Górniczej i Kopalnianej, oznaczonej działką nr 3406.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Paderewskiego, oznaczonej działką nr 1884_520.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5779_6, położonej w Libiążu przy ul. Fredry, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 3406, położonej w Libiążu w rejonie ul. Górniczej i Kopalnianej.pdf »

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonych działkami nr 1550_115 i 1550_116.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony,oznaczonych działkami nr 1996, 2026 i 2008_1, położonychj w Libiążu przy ul. Bliskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany, oznaczonej działkami nr 3828_28 i 3828_29, położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych, położonych w Libiążu, przy ul. Urzędniczej przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 2731_43 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_27.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 4799_7, położonej w Libiążu przy ul. Jaskółczej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_13.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_12.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_11.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_9.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_8.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_7.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_6.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_5.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_4.pdf »

Ogłoszenie o szóstych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_8.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_7.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_26.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_25.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_23.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_22.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_21.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_18.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_16.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_15.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_14.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_13.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_12.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_10.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_9.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_4.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_3.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_2.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działkami nr 3828_20 i 3828_19.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych, położonych w Libiążu, przy ul. Urzędniczej przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 2731_43 i inne.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy zbiegu ul. Husarskiej i Dragonów oznaczonej działką nr 582_15.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_14.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_13.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Dragonów oznaczonej działką nr 582_17.pdf »

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w obrębie Libiąż Mały oznaczonych działkami nr 4819_18 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości ozn.dz. 1114_2, położonej w Libiążu przy ul. Armii Krajowej , której części przeznaczone są do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wiosennej oznaczonej działkami nr 1410_11 i 1114_5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Libiążu przy ul. Paderewskiego ozn. dz. nr 1884_449, 1884_450, 1884_466, 1884_467.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Daszyńskiego-Poprzecznej, oznaczonej działką nr 1099_20.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Daszyńskiego, oznaczonej działką nr 1099_19.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I, oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_5.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_4.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_2.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770_1.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Żarkach przy ul. Olszynka, oznaczonej działką nr 3667_23.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_23.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_22.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_21.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_20.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_19.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_18.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_16.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_15.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_14.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_13.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_11.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_9.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_8.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_7.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działką nr 3779_3.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonej działkami nr 3779_4 i 929_2.pdf »

Ogłoszenie drugich przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę cz. dz. 1114_2 położonej w Libiążu przy ul. Armii Krajowej.pdf »

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Libiążu w rejonie ul. Wolności, oznaczonych nr 1550_115 i 1550_116.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach w rejonie ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 3660_7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_26.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_25.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_23.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_22.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_21.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_18.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_17.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_16.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_15.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_14.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_13.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_12.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_10.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_8.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_5.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_4.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działką nr 3828_2.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonej działkami nr 3828_20 i 3828_19.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Obieżowej oznaczonej działką nr 2154_18.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Obieżowej oznaczonej działką nr 2154_17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Długiej oznaczonej dz. nr 1325_3, 1326_3, 1327_3, 1328_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, położonych w Żarkach i Libiążu Małym oznaczonych działkami nr 3688_2, 2322_4 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, położonych w Żarkach, Libiążu Wielkim i Libiążu Małym, oznaczonych działkami nr 2475_12, 3667_17 i inne.pdf »

Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu w rejonie ul. Pilotów oznaczonej działką nr 2863_2.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu w rejonie ul. Pilotów oznaczonej działkami nr 3002 i 2872_3.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_13.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_12.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_11.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_10.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_9.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_8.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_7.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_6.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_5.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_4.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Libiążu przy ul. Paderewskiego, ozn. dz. nr 1884_449, 1884_450, 1884_466 i 1884_467.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wiosennej, oznaczonej działkami nr 1410_11 i 1114_5.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_23.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_22.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_21.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_20.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_19.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_18.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_17.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_16.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_15.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_14.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_13.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_11.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_8.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działką nr 3779_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wilczej, oznaczonej działkami nr 3779_4 i 929_2.pdf »

Wykaz działek położonych w Libiążu i Gromcu, przeznaczonych do użyczenia w celu posadowienia tablic promujących nordic walking.pdf »

Wykaz nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Libiążu w rejonie ul. Wolności oznacz. działkami nr 1550_115, 1550_116.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_15.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_14.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_13.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej oznaczonej działką nr 582_11.pdf »

Ogłoszenie o przetargach na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat 5 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1114_2 położonej w Libiążu przy ul. Armii Krajowej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gromcu przy ul. Długiej oznaczonej działkami nr 1325_3, 1326_3, 1327_3, 1328_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Obieżowej, oznaczonej działką nr 2154_18.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Obieżowej oznaczonej działką nr 2154_17.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Libiążu przy ul. Jaskółczej, oznaczonej działką nr 4799_28.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Libiążu przy ul. Jaskółczej, oznaczonej działką nr 4799_28.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Obieżowej oznaczonej działką nr 2154_17.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Obieżowej, oznaczonej działką nr 2154_18.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gromcu przy ul. Długiej oznaczonej działkami nr 1325_3, 1326_3, 1327_3, 1328_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w obrębach Żarki, Libiąż Mały, Libiąż Wielki, Gromiec oznaczonych działkami nr 1914_4 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 2731_91.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Libiążu przy ul. Armii Krajowej, stanowiących część działki nr 1114_2.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach w rejonie ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 3660-7.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia położonych w Libiążu w rejonie ul. Krakowskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu w rejonie ul. Pilotów, oznaczonej działkami nr 3002 i 2872_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu w rejonie ul. Pilotów, oznaczonej działką nr 2863_2.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-2.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-3.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-4.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-7.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-8.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-9.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-4.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-7.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-8.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-9.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-10.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-11.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-12.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-13.pdf »

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-15.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-14.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-13.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-11.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I, oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Daszyńskiego, oznaczonych działkami nr 1099_19 i 1099_20.pdf »

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-13.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-12.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-11.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-10.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-8.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-5.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-4.pdf »

Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonych działkami nr 3779-3 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany, oznaczonej działkami nr 2619_1 i 5730_1, położonej w Libiążu przy ul. Księdza Stanisława Pieli.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonych w obrębach Libiąż Mały, Gromiec i Żarki, oznaczonych działkami nr 3688_2 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-9.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-8.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-7.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-6.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-5.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-4.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-3.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-2.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 5689_2, położonej w Libiążu przy ul. Mickiewicza.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 3775_2, położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości połozonej w Żarkach, oznaczonej działką nr 3660_7.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5779_4, położonej w Libiążu przy ul. Fredry, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5689_3, położonej w Libiążu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 4799_15, położonej w Libiążu przy ul. Jaskółczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3591_30, położonej w Libiążu przy ul. Gen. Wł.Sikorskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1914_5, położonej w Gromcu przy ul. Traugutta, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1914_4, położonej w Gromcu przy ul. Traugutta, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1133_373, położonej w Libiążu przy ul. Sportowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 990_23, położonej w Żarkach przy ul. Lubomira, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 172_12, położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 172_11, położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 1884_528 i 1884_58, położonej w Libiążu przy zbiegu ul. Litewskiej i 11 Listopada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działkami nr 2680_3 i 2680_40, położonej w Libiążu przy zbiegu ulic Górniczej i Urzędniczej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_17 położonej w Gromcu przy ul. Dragonów.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_15 położonej w Gromcu przy zbiegu ulic Husarskiej i Dragonów.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_14 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_13 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_11 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej działką nr 87_9 poożonej w Gromcu przy ul. Moniuszki.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3671_6 położonej w Żarkach przy ul. Struga przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 3170 obr. Libiąż Wielki i 3591_30, 1565_6 obr. Libiąż Mały.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 277_3, położonej w Gromcu przy ul. Nadwiślańskiej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_17 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_15 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_14 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_26 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_25 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_23 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_22 położonej w Libiążu przy ul. Wolnośc.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_21 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_18 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_17 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_16 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_15 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_14 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 3828_19 i 3828_20 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 2731_70 w Libiążu, w rej. ul. Urzedniczej LM.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oznaczonej działką nr 3660_7 położonej w Żarkach.pdf »

Ogloszenie o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Żarkach ozn działką nr 1099_19 przy ul. Daszynskiego oraz działką nr 1099_20 przy ul. Poprze i Dasz.pdf »

Ogloszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoaci położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.