PL EN IT FR
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

 

Burmistrz Libiąża informuje o możliwości składania w terminie od 15.01.2019 r. do 10.02.2019 r. wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia. Wniosek może zostać złożony przez: zawodnika, klub sportowy lub trenera. 

 

We wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia należy  w szczególności:

- podać imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu;

- podać imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego zawodnika) wraz z numerem telefonu do kontaktu oraz adresem do korespondencji;

- wymienić i udokumentować osiągnięcia sportowe;

- przedstawić zatwierdzony przez trenera program przygotowań sportowych realizowanych w trakcie pobierania stypendium (tylko w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium sportowego).

 

Do każdego z w/w wniosków należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia – POBIERZ.

 

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego  w Libiążu.

 

Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

 

Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe jest jednorazową nagrodą pieniężną.

 

Wyróżnienie przyznawane jest w formie dyplomów, pucharów, listów gratulacyjnych.

 

Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Uchwała Nr III/13 /2014 Rady Miejskiej  w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

 

Treść uchwały do pobrania -  POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO -  POBIERZ

Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień udziela Wydział Spraw Obywatelskich: pok. nr 110 (I piętro), tel. (32) 624 92 40.

 

 

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.