Zgłoś awarię w twojej okolicy, m.in.: awarię oświetlenia ulicznego, kradzież lub uszkodzenie elementów infrastruktury drogowej (np. uszkodzone znaki drogowe, nawierzchnie dróg i chodników), zagrożenia spowodowane przez powalone drzewa i gałęzie, dzikie wysypiska śmieci, dewastację mienia, inne bezpośrednie zagrożenia.

Imię i nazwisko: 
Kontakt (e-mail, tel.): 
Zgłoszenie 


 
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.