PL EN IT FR

 

 

Podatki 2015

 

 

 

 

 

 

 

  • Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2015 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt

 

Stawka podatku rolnego na 2015 rok od   gruntów   gospodarstw   rolnych wynosi   153,425 zł od 1 ha przeliczeniowego

 

Stawka podatku rolnego na 2015 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 306,85 zł od 1 ha.

 

 

 

  • Stawki podatku leśnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2015 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosi 41,547 zł od 1 ha lasu i 20,7735 zł od 1 ha lasów ochronnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązujący na terenie całego kraju) 

-  DT-1

 

-  DT-1/A

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.