PL EN IT FR

Wybory samorządowe 2014

uzupełniające do Rady Miejskiej w Libiążu, zarządzone na dzień 22.02.2015 r.

 

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu.

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 lutego 2015 roku z sprawie ogłoszenia wyników uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu, .pdf »

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf »

Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.pdf »

Uchwała nr 4/2015 MKW w Libiążu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania OKW Nr 11 w Libiążu.pdf »

Uchwała nr 3/2015 MKW w Libiążu z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów wyborczych.pdf »

OBWIESZCZENIE o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 11 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11.pdf »

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Uchwała Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Uchwała Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu.pdf »

Informacja Burmistrza Libiąża z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 15, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu, zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 roku.pdf »

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2014 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Libiążu, zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 roku.pdf »

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu, zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 roku.pdf »

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu.pdf »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.