PL EN IT FR

Ogłoszenia o przetargach

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 2731_91.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Libiążu przy ul. Armii Krajowej, stanowiących część działki nr 1114_2.pdf »

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach w rejonie ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 3660-7.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia położonych w Libiążu w rejonie ul. Krakowskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu w rejonie ul. Pilotów, oznaczonej działkami nr 3002 i 2872_3.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu w rejonie ul. Pilotów, oznaczonej działką nr 2863_2.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-2.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-3.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-4.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-7.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-8.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej oznaczonej działką nr 5777-9.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-4.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-6.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-7.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-8.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-9.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-10.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-11.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-12.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791-13.pdf »

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-17.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-15.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-14.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-13.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582-11.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I, oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Daszyńskiego, oznaczonych działkami nr 1099_19 i 1099_20.pdf »

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-13.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-12.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-11.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-10.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-9.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-8.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-6.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-5.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791-4.pdf »

Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu przy ul. Wilczej oznaczonych działkami nr 3779-3 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany, oznaczonej działkami nr 2619_1 i 5730_1, położonej w Libiążu przy ul. Księdza Stanisława Pieli.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonych w obrębach Libiąż Mały, Gromiec i Żarki, oznaczonych działkami nr 3688_2 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-9.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-8.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-7.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-6.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-5.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-4.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-3.pdf »

Wykaz nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777-2.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 5689_2, położonej w Libiążu przy ul. Mickiewicza.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 3775_2, położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości połozonej w Żarkach, oznaczonej działką nr 3660_7.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5779_4, położonej w Libiążu przy ul. Fredry, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5689_3, położonej w Libiążu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 4799_15, położonej w Libiążu przy ul. Jaskółczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3591_30, położonej w Libiążu przy ul. Gen. Wł.Sikorskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1914_5, położonej w Gromcu przy ul. Traugutta, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1914_4, położonej w Gromcu przy ul. Traugutta, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1133_373, położonej w Libiążu przy ul. Sportowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 990_23, położonej w Żarkach przy ul. Lubomira, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 172_12, położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 172_11, położonej w Gromcu przy ul. Wołodyjowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 1884_528 i 1884_58, położonej w Libiążu przy zbiegu ul. Litewskiej i 11 Listopada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działkami nr 2680_3 i 2680_40, położonej w Libiążu przy zbiegu ulic Górniczej i Urzędniczej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_17 położonej w Gromcu przy ul. Dragonów.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_15 położonej w Gromcu przy zbiegu ulic Husarskiej i Dragonów.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_14 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_13 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej działką nr 582_11 położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej działką nr 87_9 poożonej w Gromcu przy ul. Moniuszki.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3671_6 położonej w Żarkach przy ul. Struga przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 3170 obr. Libiąż Wielki i 3591_30, 1565_6 obr. Libiąż Mały.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 277_3, położonej w Gromcu przy ul. Nadwiślańskiej.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_17 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_15 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3791_14 położonej w Libiążu przy ul. Krak.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_26 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_25 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_23 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_22 położonej w Libiążu przy ul. Wolnośc.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_21 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_18 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_17 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_16 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_15 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3828_14 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 3828_19 i 3828_20 położonej w Libiążu przy ul. Wolności.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej działką nr 2731_70 w Libiążu, w rej. ul. Urzedniczej LM.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oznaczonej działką nr 3660_7 położonej w Żarkach.pdf »

Ogloszenie o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Żarkach ozn działką nr 1099_19 przy ul. Daszynskiego oraz działką nr 1099_20 przy ul. Poprze i Dasz.pdf »

Ogloszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoaci położonych w Żarkach przy ul. Kaliskiej oznaczonych działkami nr 4236_4 i 4236_6.pdf »

Ogloszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

 
powrót

© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.