PL EN IT FR

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Antoni III” Kopalni Odkrywkowej Dolomitu „Libiąż” w Libiążu

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąża, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr IV/20/94 z dn. 26.10.1994 r. (Dz. Urz.Woj.Kat.. Nr 14 poz. 135 z dn 15.12.1994 r.) dotyczy dorogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Gromcu (1997 r.)

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąża, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr IV/20/94 z dn. 26.10.1994 r.  (Dz. Urz.Woj.Kat.. Nr 14 poz. 135 z dn 15.12.1994 r.)   dotyczy dorogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków  Żarki (1997 r.)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2000 r.)

 

Zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2004 r.) 

 

Zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2007 r.) 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka (2014 r.)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Chrzanowskiej w Libiążu (2002 r.)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Urzędniczej w Libiążu (2008 r.)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy Księdza Stanisława Pieli (2016 r.)

 

 

 

 

 
powrót

© 2008-2017 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.
repliki zegark¨Žw opinie repliki zegark¨Žw edox repliki rolex repliki zegark¨Žw edox