PL EN IT FR

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu  Miejskiego  w  Libiążu

 

 

Od 9 czerwca 2011 roku każda osoba, która zechce załatwić sprawę w urzędzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie będzie już potrzebowała podpisu elektronicznego - będzie mogła to zrobić, korzystając z tzw.  profilu zaufanego  na platformie ePUAP. Aby stać się użytkownikiem profilu, trzeba założyć konto na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl i wypełnić tam wniosek o założenie profilu. Potem wystarczy wizyta w jednym z niżej wymienionych urzędów, gdzie należy zweryfikować swój profil. Należy to zrobić osobiście, z dowodem tożsamości. Najbliższe punkty potwierdzające profil zaufany Mieszkańców Gminy Libiąż to: Urząd Skarbowy w Chrzanowie (ul. Garncarska 9) oraz oddział ZUS w Chrzanowie (ul. Oświęcimska 14). Po założeniu profilu i zweryfikowaniu danych kontakt z administracją odbywać się już może drogą elektroniczną.

 

 

 

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ESP  Urzędu na platformie ePUAP:

 

  /b2772xrshu/skrytka

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

 

2. Dostarczenie dokumentów w dni powszednie w  godzinach pracy urzędu w pon. w godz. 7:00 - 16:00, od wt.- czw. w godz. 7:00 - 15:00, w pt. w godz. 7:00 - 14:00  do Biura Podawczego mieszczącego się w pokoju nr 1 na parterze przy ul. Działkowej 1 w Libiążu na następujących nośnikach danych:

  •     Dyskietka 1,44 MB
  •   Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  •   Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  •   DOC, RTF
  •   XLS
  •   CSV
  •   TXT
  •   GIF, TIF, BMP, JPG
  •   PDF
  •   ZIP

3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 

 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.