PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249228, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249228/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenei gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr 5717/8  o pow. 0.0746 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych).
   
 •    
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy Al. Jana Pawła II  oznaczona działką nr nr 5717/17  o pow. 0,0721 ha  przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej (usługi  o  charakterze usług publicznych i komercyjnych).
   
 •    

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej "Wałgasz" składająca się z działek nr 3791/1, 3791/2, 3791/3, 3791/4, 3791/5, 3791/6, 3791/7, 3791/8, 3791/9,  1886/6  o łącznej pow. 3,6829 ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego  za cenę  2 000 000,00 zł.  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
   
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr  1550/106 o pow. 0,3606 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  95  607,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości 4  781,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  14  lipca  2014 r. Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w dz. nr 1550/112 i 1550/91 zostanie doliczony podatek Vat 23%.     
 •  
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąz oznaczona działką nr 1550/109    o pow. 0,4030 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.    Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  103 257,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    5 163,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  7  lipca  2014 r. Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w dz. nr 1550/112 i 1550/91 zostanie doliczony podatek Vat 23%.     
   
 •  
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr 1550/110 o pow. 0,4022 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  103 257,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r., o godz. 10.20 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    5 163,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  7  lipca  2014 r. Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w dz. nr 1550/112 i 1550/91 zostanie doliczony podatek Vat 23%.     
   
 •  
 • Nieruchomość  Skarbu Państwa położona w Libiążu, przy ul. Wolności  w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż oznaczona działką  nr 1550/111 o pow. 0,3972 ha z udziałem 1/6 w działkach nr 1550/112 i 1550/91 (pow. 0,0340 ha) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  102 357,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada  2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    5 118,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  3  listopada  2014 r. Do wylicytowanej w przetargu kwoty udziału 1/6 cz. w dz. nr 1550/112 i 1550/91 zostanie doliczony podatek Vat 23%.     
   
 •    
 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha, położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Mieszka I stanowiąca własność Gminy Libiąż, wpisana w księdze wieczystej KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.    Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  82 081,00  zł  .  Sprzedaż podlega opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2014 r., o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    4 105,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  18  lipca  2014 r.   

 

     
 • Nieruchomość gruntowa oznaczona działką   nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha, położoną w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej stanowiąca własność Gminy Libiąż, objęta księgą wieczystą KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Burmistrz Libiąża  ustalił  dla niej decyzją warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  88 976,00  zł  .  Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 23%. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    4 449,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  11  lipca  2014 r.   
 •  
 
 
 

 

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej o pow. 0,2792 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 •      

 

 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Rouvroy oznaczona  działką nr 1562/9  o pow. 0,0791  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  98 000,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    4 900,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  14   lipca  2014 r.
 •  

     

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego.

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona działką nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd  przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  98 240,00  zł  .  Sprzedaż podlega opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2014 r., o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    4 912,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  11  lipca  2014 r. 

 

     
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Wspólnej  oznaczona  działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha z 1/3 udziału w działce 5741/2 o pow. 0,0411 ha stanowiącej dojazd,    przeznaczona jest zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 97 560,00  zł  .  Sprzedaż podlega opoadtkowaniu  podatkiem od towarów i usług 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    4 878,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  18  lipca  2014 r. 

 

           
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, w rejonie ul. Stawowej oznaczona  działką nr  3072/25 o pow. 0,5100 ha objęta księgą wieczystą nr KR1C/00057536/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wiosennej i Piłsudskiego oznaczona  działką nr 1410/9 o  pow. 0,0398  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  21 400,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 140,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  8  sierpnia  2014 r.
   
     
 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  41 575,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2014 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 100,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  11  lipca  2014 r. 

 

   
 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoCena wywoławcza  nieruchomości wynosi  43 680,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 184,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  18  lipca  2014 r. 

 

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoCena wywoławcza  nieruchomości wynosi  73 280,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    3 664,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  21  lipca  2014 r. 

 

 • Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  43 920,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2014 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 196,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  17  lipca  2014 r. 
 •          
               
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  45 062,50  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2014 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 254,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  29  lipca  2014 r. 

 

   
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  49 175,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 459,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  28  lipca  2014 r. 
   
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  45 587,50  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 280,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  25  lipca  2014 r. 

 

   
 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  58 280,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 5  sierpnia 2014 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 914,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  31  lipca  2014 r. 
 •  

 

 • Nieruchomość  położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.      Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  42 595,00  zł  .  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    2 130,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  28  lipca  2014 r. 

   
 •  

Poniżej wykaz nieruchomości  położonych
w Gromcu, przy ul. Dragonów i ul. Husarskiej

 

   

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr  1565/48 o pow. 0,4357  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Dla nieruchomości  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie  z  ustaleniami planu ww. nieruchomość położona jest na terenie zieleni urządzonej niskiej o charakterze parkowym 1  ZP, w strefie uciążliwości linii energetycznych 220 kV. Plan  dopuszcza lokalizacje na ww. terenie funkcji usługowych (np. parkingów) po uzyskaniu indywidualnej zgody od  właściwego przedsiębiorstwa energetycznego oraz wykorzystanie tego terenu na cele publiczne. Nie określa natomiast zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, intensywności zabudowy, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w  odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów oraz sposobu połączenia z drogą publiczną. W planie nieruchomość ta przylega bezpośrednio do linii rozgraniczających: drogi wojewódzkiej, ul. Chrzanowskiej w Libiążu GP1/2; dróg wewnętrznych (nieurządzonych) oznaczonych symbolami DR i 3DP1/2 oraz bocznicy kolejowej KK/ZP.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  161 981,10  zł  Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 w sali ślubów. Wadium w pieniądzu w wysokości    8 100,00 zł należy wnieść w takim terminie aby środki te pojawiły sie na rachunku  Urzędu Miejskiego nr 54 8444 0008 0000 0250 3471 0003 najpóźniej  w dniu  25  lipca  2014 r. 

   

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/1 o pow. 0,0939  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.     

   
 •  
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/3 o pow. 0,0950  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działkami  nr  3779/4 i 929/2  o pow. 0,1119  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.    Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/6 o pow. 0,0899  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

   

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/7 o pow. 0,0900  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.   

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/8 o pow. 0,0870  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/11 o pow. 0,0902  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/12 o pow. 0,0902  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/13 o pow. 0,0903  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/14 o pow. 0,0949  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/15 o pow. 0,1044  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.     

   
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/16 o pow. 0,1181  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/17 o pow. 0,1231  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   

   
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/18 o pow. 0,0623  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/19 o pow. 0,0844  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/20 o pow. 0,0850  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/21 o pow. 0,0788  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
   
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/22 o pow. 0,0952  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
   
 • Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Wilczej oznaczona działką nr  3779/23 o pow. 0,0959  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   


  Poniżej wykaz nieruchomości  położonych przy ul. Wilczej w Libiążu:

   

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/9 o pow.0,5934 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/8 o pow.0,7613 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/7 o pow.0,3237 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 •  
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/6 o pow.0,3424 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 •  
 •  
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/5 o pow.0,3063 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   
 •  
 •  
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/2 o pow.0,3064 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   
 • Nieruchomości  położona w Libiążu, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/1 o pow.0,3029 ha wraz z udziałem 1/9 cz. w działce nr 1886/6  o pow. 0,1340 ha    przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono dla niej decyzją warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   

 

 

   

  Załączniki

  Słowackiego 1.jpg »

  Słowackiego 1b.jpg »

  Słowackiego 1a.jpg »

  JP.jpg »

  Orzeszkowa2.jpg »

  Orzeszkowa1.jpg »

  Rouvroy.pdf »

  rouvroy.jpeg »

  kaliska3.jpg »

  kaliska2.jpg »

  kaliska1.jpg »

  Kaliska.pdf »

   
  powrót

  © 2008-2014 Urzďż˝d Miejski w Libi��u.
  Aplikacje internetowe, tworzenie stron www ESC S.A.