PL EN IT FR
Informacja dla Mieszkańców ul. Konopnickiej

Urząd Miejski w Libiążu oraz przedstawiciele Veolia Południe Sp. z .o. o. zapraszają na spotkanie mieszkańców ul. Konopnickiej w Libiążu, którzy są zainteresowani wykonaniem przyłącza swojej nieruchomości do sieci ciepłowniczej.


Spotkanie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Narad, Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1, (I piętro pok. 112).


Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości i warunki, jakie należy spełnić, aby wykonać przyłącz do sieci ciepłowniczej.

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.