PL EN IT FR
Szkoła Liderów i Liderek Społecznych

Masz ochotę zorganizować coś wspólnie ze znajomymi lub sąsiadami dla ludzi z Waszej okolicy? Chcesz dowiedzieć się jak zmobilizować innych do współpracy? Masz pomysł na akcję społeczną, ale brakuje Ci doświadczenia lub pieniędzy żeby ją zorganizować? Jeśli tak – weź udział w Szkole Liderów i Liderek Społecznych

Co to takiego? 

 

To program, który pomaga przygotować się do realizacji ciekawych działań w lokalnych społecznościach. Cykl działań realizowanych od stycznia 2018 do czerwca 2018 r. obejmuje: 
• Trzy dwudniowe spotkania warsztatowe 
• Trzydniową wizytę studyjną 
• Indywidualne spotkania z animatorem – opiekunem grupy 
• Przygotowanie i przeprowadzenie lokalnej akcji - przedsięwzięcia, ze wsparciem w kwocie do 1 000 zł. 
 
 
Dla kogo? 
 
Organizatorzy zapraszają osoby, które: 
  chcą działać na rzecz ludzi w swojej okolicy, ale jeszcze nie wiedzą jak się do tego zabrać 
• już działają aktywnie w swoich społecznościach i chciałyby nabrać „wiatru w żagle” oraz zdobyć nowe inspiracje 
 
Do udziału w Szkole Liderów i Liderek Społecznych organizatorzy zapraszają 2 lub 3 osobowe grupy, mieszkańców powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego. 
 
Dlaczego warto wziąć udział? 
 
Szkoła Liderów i Liderek Społecznych pomoże Wam: 
• zorganizować wspólne działanie z grupą znajomych lub sąsiadów 
• dowiedzieć się jak angażować innych mieszkańców i mobilizować ich do aktywności 
• spojrzeć na nowo na swoją społeczność – odkryć potencjały ludzi i okolicy 
• nauczyć się skuteczniej organizować współpracę grupy 
• poruszyć mieszkańców swojej okolicy i zrobić wspólnie coś ciekawego 
• sprawić, żeby Wasze świetne pomysły naprawdę przyciągnęły ludzi dla których są organizowane 
• przygotować się do współpracy z ważnymi w okolicy partnerami np. urzędami, przedsiębiorcami 
 
 
Jak będzie wyglądała praca szkoleniowa? 
 
Wszystkie szkolenia (3 dwudniowe spotkania, w godzinach 9.00 – 16.30, sobota i niedziela) odbywać się będą w zaplanowanych z góry terminach w Chrzanowie. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, oparty o aktywność uczestników. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, udziału w różnorodnych ćwiczeniach i symulacjach. 
 
W przerwach między zajęciami uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania nowej wiedzy zdobytej podczas szkoleń. W małych zespołach, z pomocą swojego opiekuna grupy, będą realizować krótkie zadania np. poznawać potencjały swojej okolicy czy przygotowywać akcję społeczną - przedsięwzięcie. 
 
Wizyta studyjna będzie okazją do spotkania z osobami, które mają już sporo doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie 3-dniowego wyjazdu uczestnicy odwiedzą stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne, które mogą być dobrym przykładem i inspiracją do realizacji własnych pomysłów. 
 
Organizatorzy podczas warsztatów zapewnią trenerów, materiały niezbędne do zajęć, serwis kawowy. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli zapewniony także bezpłatny transport, wyżywienie i noclegi oraz ubezpieczenie. 
 
Udział w Szkole Liderów i Liderek Społecznych jest bezpłatny. 
 
 
Czego oczekuje się od uczestników? 
 
• udziału w całym cyklu szkoleń, spotkań i wizycie studyjnej 
• aktywności podczas warsztatów 
• zaangażowania w realizację zadań pomiędzy spotkaniami 
 
 
Jak można się zgłosić? 
 
Zgłoszenia są przyjmowane do 5 stycznia 2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bis-krakow.pl/formularz-szkola-liderow
Kontakt telefoniczny i mailowy: Teresa Jankowska, mail: teresa.jankowska@bis-krakow.pl, tel. : 536 105 963 
 
Program Szkoła Liderów i Liderek Społecznych jest częścią projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Udział w Szkole oznacza przystąpienie do projektu MOWES i daje możliwości korzystania także z innych jego propozycji. Więcej informacji na stronie www.bis-krakow.pl.
 
 
Szczegółowy program Szkoły Liderów i Liderek Społecznych
 
1. szkolenie – 20.01. - 21.01.2018 (sobota – niedziela) 
• Społeczność lokalna – o czym mowa? 
• Jak odkrywać potencjały miejsc i ludzi? – czym jest mapa społeczności lokalnej, kiedy i jak ją przygotować 
• Jak sprawić, żeby ludziom z mojej okolicy chciało się więcej? – wprowadzenie do metody organizowania społecznościowego 
 
Wizyta studyjna – 08.02.- 09.02. - 10.02.2018 (czwartek - piątek – sobota) 
• Spotkania z min. 4 organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności 
 
2. szkolenie – 10 - 11.03.2018 (sobota – niedziela) 
• Mapa społeczności lokalnej – podsumowanie pracy grup i tworzenie pomysłów na działania 
• Jak motywować ludzi do wspólnego działania? 
• Skuteczna współpraca – czyli jak sprawić, aby zespół działał sprawnie i w dobrej atmosferze? 
• Organizacja spotkania z mieszkańcami – pierwsze kroki 
 
Realizacja przedsięwzięcia – marzec - czerwiec 2018 r. 
 
Zadaniem uczestników Szkoły Liderów będzie wymyślenie oraz zrealizowanie w swojej społeczności lokalnej przedsięwzięcia. Ma to być krótkie wydarzenie skierowane do mieszkańców, które pozwoli np. zintegrować społeczność, zainspirować mieszkańców oraz sprawdzić się we wspólnym działaniu. O tym czy będzie to rodzinny piknik, zajęcia dla dzieci, gra terenowa dla młodzieży czy spotkanie tematyczne dla seniorów zdecydują sami uczestnicy projektu. Wymyślenie pomysłu, zaplanowanie działań oraz ich realizacja odbędą się pod okiem trenerów i animatorów. Co ważne, uczestnicy Szkoły będą mogli na wydatki związane z przedsięwzięciem przeznaczyć kwotę do 1 000 zł. 
3. szkolenie – 09.06 – 10.06.2018 (sobota – niedziela) 
• Podsumowanie przedsięwzięć 
• Jak działać dalej? – czyli o możliwościach działania jako grupa nieformalna lub organizacja pozarządowa 
• Lokalne partnerstwa – jak je zbudować? 
• Czy już jestem Liderem/Liderką Społeczną? Analiza potencjału i planowanie własnego rozwoju 
 
Miejsce szkoleń: 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32 - 500 Chrzanów.
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.