PL EN IT FR
Projekt budżetu Gminy Libiąż na 2018 rok

Burmistrz Libiąża przygotował projekt budżetu Gminy Libiąż na rok 2018. Nie zabraknie w nim środków na wiele ważnych i oczekiwanych inwestycji. Przeznaczone na nie zostanie ponad 14 milionów złotych!

Budżet gminy Libiąż w 2018 roku po stronie dochodowej przewiduje zgromadzenie środków  w kwocie: 77 530.583 zł. Uzyskany dochód na 1 mieszkańca wynosi aż 3 511 zł. 

Wydatki budżetowe to 83 588 323 zł, z czego 14 342 860 zł to wydatki przeznaczone na inwestycje. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem to aż 17,2 %, i jest to jeden z najwyższych wskaźników w regionie.
 
W 2018 roku zostanie zrealizowanych wiele zadań, które są odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Do największych zaplanowanych inwestycji należą:
 
- Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jazdówka, Spokojnej, Żniwnej, Batorego, Kazimierza Wielkiego Floriańskiej i Jagiełły w Libiążu – kwota 2 400 000 zł,
 
- Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Libiążu – kwota 2 000 000 zł,
 
- „Budowa ronda przy poczcie” - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz  z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K  i drogami gminnymi nr 100359K, nr 100322K i 100213K w Libiążu – kwota  1 366 000 zł,
 
- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Libiążu –   kwota 1 200 000 zł,
 
- Budowa parkingu na os. Flagówka w Libiążu – kwota 900 000 zł,
 
- Budowa parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu – kwota 803 235 zł,
 
- Projekt „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” – kwota 737 464 zł,
 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach – kwota 636 000 zł,
 
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne – kwota 600 000 zł,
 
- Przebudowa ciągu ulic 9 Maja i Głowackiego w Libiążu – kwota 440.000 zł.
 
Zrealizowane zostanie także wiele innych inwestycji m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, wzmocnienia oferty kulturalnej, zagospodarowania placów zabaw, terenów rekreacji i wypoczynku.
 
Szczegółowy opis wszystkich zadań inwestycyjnych przekażemy do Państwa informacji tuż po przyjęciu budżetu przez Radę Miejską w Libiążu.
 
Nasza gmina może pochwalić się stabilizacją i rozwojem. To stały i rozwijający się trend.
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.