PL EN IT FR
RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy przed mrozem

Miniony okres zimowy 2016/2017 spowodował, iż ok. 150 wodomierzy na terenie obsługiwanym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie   zostało rozmrożonych. Podczas rozmrożenia wodomierza dochodzi do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności, a tym samym wyciekami wody.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominamy właścicielom o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza głównego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.
 
Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza.
 
Licznik wody można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną. Zabezpieczyć należy także rury wodociągowe. W tym przypadku skuteczne są pianki termoizolacyjne.
 
Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to niezwłocznie zgłosić. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.
 
Po przyjęciu zgłoszenia RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie wymieni wodomierz, jednak jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna. Zlecenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.
 
Wodomierz odpowiednio zabezpieczony przed mrozem: (zdjęcie nr 1 i 2).
 
 
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.