PL EN IT FR
Gmina Libiąż otrzymała dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Gmina Libiąż otrzymała dotację celową na zadanie własne, polegające na wyposażeniu w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
 
W 2017 roku z dotacji celowej skorzystają wszystkie szkoły gminy Libiąż:
1)  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu:  6.700,00 zł,
2)  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu:  6.700,00 zł,
3)  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu:  6.700,00 zł,
4)  Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu:  6.700,00 zł,
5)  Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu:  6.700,00 zł,
6)  Zespół Szkół w Żarkach:  6.700,00 zł.
Razem:  40.200,00 zł
 
Stuprocentowe sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zapewni uczniom dostępność do świadczeń profilaktyki zdrowotnej. 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.