PL EN IT FR
Gmina Libiąż pozyskała środki finansowe w ramach programu "Aktywna tablica"

Gmina Libiąż otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W 2017 roku z dotacji celowej skorzystają trzy szkoły gminy Libiąż, które zapewniły wkład własny - sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne. Pozostałe szkoły przystąpią do programu w roku 2018.

 

Wykaz szkół zakwalifikowanych do Programu:
 

L.p

Szkoła 

Dotacja celowa (80 %)

Wkład własny niepieniężny (20 %)

Razem (100 %)

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego  w Libiążu

 

14.000,00 zł

3.500,00 zł

17.500,00 zł

2

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Ignacego  Paderewskiego w Libiążu

 

14.000,00 zł

3.500,00 zł

17.500,00 zł

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu

14.000,00 zł

3.500,00 zł

17.500,00 zł

Razem:

42.000,00 zł

10.500,00 zł

52.500,00 zł

 
 
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
 
Celami szczegółowymi Programu są:
1)  wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
2)  zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
3)  zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.