PL EN IT FR
Projekt unijny w Świetlicy Środowiskowej w Libiążu

„Złap szansę – rozwój   i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” to projekt, na który Świetlica Środowiskowa w Libiążu zdobyła 69 779,22 zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada objęcie szerszym zakresem usług społecznych dzieci korzystających z oferty Świetlicy Środowiskowej w Libiążu wraz z ich rodzicami/opiekunami, pochodzących  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Libiąża. 

 
W ramach projektu zostanie rozszerzona oferta wsparcia o zajęcia artystyczne i naukę języka angielskiego dla dzieci oraz pakiet wsparcia dla rodziców/opiekunów. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Koszt całego projektu to 75 274,25 zł.
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.