PL EN IT FR
Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

 

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 26 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  zobacz


 

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.