PL EN IT FR
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

Gmina Libiąż realizuje zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

W okresie od czerwca do grudnia 2017 r. we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Libiąż, będzie realizowane zadanie publiczne polegające na zakupie książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 
Szkoły otrzymały wsparcie finansowe w wysokości zależnej od liczby uczniów, z budżetu państwa 80%, z budżetu gminy Libiąż 20%.
 
Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia
 

l.p.

Nazwa szkoły

Całkowity koszt zakupu książek

Kwota dotacji celowej

Kwota wkładu własnego

1

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

2

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

3

Zespół Szkolno – Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

4

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w  Gromcu

5.000,00 zł

4.000,00 zł

1.000,00 zł

5

Zespół Szkół w Żarkach

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

6

Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w  Libiążu

15.000,00 zł

12.000,00 zł

3.000,00 zł

Razem:

80.000,00 zł

64.000,00 zł

16.000,00 zł

 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.