PL EN IT FR
Inwestycyjny rok 2017 w sołectwach

W tegorocznym budżecie Gminy Libiąż znajduje się szereg zadań, które zostaną zrealizowane w Żarkach i Gromcu. Wiele z nich znacząco przyczyni się do rozwoju naszych sołectw.

Żarki

 
Za największą inwestycje w Żarkach uznać należy zadanie pn.:  „Przebudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie sołectwa Żarki w rejonie ulic Klubowej i Ikara  w Żarkach”. Za kwotę 638 500,02 zł przeprowadzone zostanie utwardzenie terenu kostką brukową (plac manewrowy, chodnik, chodnik na terenie placu zabaw), wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z wybrukowania do wpustów drogowych oraz zastosowanie separatorów, odnowienie studni oraz źródełka, zainstalowanie na utwardzonym terenie koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, realizacja instalacji elektrycznej, zainstalowanie lamp ulicznych oświetlających plac manewrowy oraz plac zabaw, poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń zabawowych, montaż zestawów zabawowych, urządzeń siłowni, donic, ławek, ogrodzenia, trawników, wykonanie nasadzeń krzewów w donicach, wzmocnienie powierzchni skarpy.
 
Zakończyła się już przebudowa dróg gminnych - ulic: Klubowej, Piastów i Ściegiennego w Żarkach, która kosztowała 364 536,61 zł. Przebudowa obejmowała zabudowę krawężników, obrzeży, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, zabudowę ścieków. 
 
Przy Zespole Szkół w Żarkach zakończyła się także budowa 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z wydzieleniem miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Modernizacji poddano też boisko usytuowane obok szkoły. Całość prac kosztowała 147 219,27 złotych.
 
 
Pozostałe zadania inwestycyjne w sołectwie Żarki zaplanowane na 2017 rok to m.in.:
 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Żarki – 100 000,00 zł.
W ramach tych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej.
 
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Pstrowskiego w Żarkach - 34 500,00 zł.
Zakres prac obejmuje budowę ogrodzenia terenu, opracowanie projektu zagospodarowania terenu
 
- Przebudowa terenu zieleni przy ul. Piastów w Żarkach - 25 000,00 zł.
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie zielenią terenu położonego w sąsiedztwie kapliczki
 
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Klubowej w Żarkach (poza bramą). – 13 000,00 zł
 
- „Przebudowa części DP nr 1007 K – ul. Astronautów w Żarkach w zakresie nawierzchni bitumicznej oraz wykonania brakującego odcinka chodnika” – dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego – 150 000,00 zł.
 
- Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach – 40 000,00 zł.
 
- Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż dla osób fizycznych-   zawarto 12 umów na kwotę 60 000,00 zł.
 
- Dofinansowanie do wymiany przez mieszkańców kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - zawarto dwie umowy na kwotę 8 000,00 zł.
 
- Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia odcinka ul. Zacisze w Żarkach - 6 027,00 zł.
 
- „Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Żarkach na cele integracji społecznej” - opracowanie projektu technicznego. Projekt ten będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie składanego w jesiennym naborze do PROW na lata 2014 -2020 i obejmował będzie m.in.: utworzenie miasteczka komunikacyjnego oraz budowę oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym – 19 000,00 zł
 
- Remont ul. Karłowicza i odcinka ul. Dalekiej w Żarkach – 35 000,00 zł – w ramach wydatków bieżących.
 
- Konserwacja rowu przy ul. Pstrowskiego - 63 000,00zł. – w ramach wydatków bieżących.
 
Razem podane wydatki -   1 697 755,90 zł
 
 
Ulica Klubowa po przebudowie
 
 
 
Zmodernizowane boisko przy Zespole Szkół w  Żarkach
 
 
 
Gromiec
 
 
Największą tegoroczną inwestycją w Gromcu jest Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu. Podczas zakończonego już I etapu zadania wykonane zostały roboty zewnętrzne, na które składają się docieplenie bocznej elewacji budynku szkoły, malowanie elewacji budynku sali gimnastycznej oraz szatni sali gimnastycznej, remont zewnętrznych schodów betonowych, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, malowanie barier schodów zewnętrznych, demontaż zewnętrznych stalowych schodów, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, na łącznikach pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły, oraz nad szatnią sali gimnastycznej, wymiana rynien i rur spustowych oraz wymiana obróbek blacharskich. 
 
W drugim etapie zaplanowanym do przeprowadzenia w okresie wakacyjnym prace przebiegać będą wewnątrz szkoły. Roboty obejmować będą wymianę stolarki drzwiowej z dostosowaniem do szerokości normatywnych, wymianę punktów świetlnych w całej jednostce na oświetlenie energooszczędne, zabudowę instalacji c.o, wymianę dwóch hydrantów wewnętrznych, wymianę posadzek w salach lekcyjnych, salach zabaw, jadalni, adaptowanie szatni na salę lekcyjną, malowanie emulsyjne oraz olejne sal lekcyjnych, sal zabaw, ciągów komunikacyjnych, jadalni, sanitariatów, malowanie sali gimnastycznej, czyszczenie oraz malowanie parkietu sali gimnastycznej. Na modernizację budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego przewidziano w budżecie aż 413 000,00 złotych.
 
W tym roku zrealizowana będzie też budowa studni głębinowej na terenie stadionu  w centrum sołectwa Gromiec, przy ul. Traugutta za kwotę 30 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna oraz zrealizowane zostaną roboty budowlane tj. budowa studni głębinowej na terenie stadionu w rejonie ulic Broniewskiego  i Traugutta w Gromcu, wraz z osprzętem umożliwiającym podłączenie dowolnego systemu zraszania boiska z trawy naturalnej.
 
Za kwotę 70 000,00 zł w tym roku przeprowadzona zostanie także przebudowa odcinka ul. Prostej.
 
Mieszkańcom Gromca udzielane są dofinansowania - budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – zawarto cztery umowy na kwotę 20 000,00 zł oraz do wymiany przez mieszkańców kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - zawarto dwie umowy na kwotę 8 000,00 zł.

Razem podane wydatki - 541 000,00 zł

 

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.