PL EN IT FR
LGD "Partnerstwo na Jurze" ogłasza nabór wniosków

LGD "Partnerstwo na Jurze" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie -  ogłoszenie nr 3/2017

 

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa –  ogłoszenie nr 5/2017

 

dla przedsięwzięcia: 2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa” –  ogłoszenie nr 4/2017

 

dla przedsięwzięcia: 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu –  ogłoszenie nr 6/2017

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.