PL EN IT FR
Zakończenie przebudowy ulic Klubowej, Piastów i Ściegiennego w Żarkach

Zakończyła się przebudowa dróg gminnych – ulic: Klubowej, Piastów  i Ściegiennego w Żarkach. Na realizację zadania Gmina Libiąż pozyskała  dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Celem projektu była poprawa infrastruktury drogowej na obszarze sołectwa oraz poprawa w dostępie do obiektów użyteczności publicznej na obszarze sołectwa Żarki. W jego ramach przebudowano: 
  ul. Klubową, gdzie zakres robót obejmował: odwodnienie drogi, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy, 
  ul. Piastów, gdzie zakres robót obejmował: odwodnienie drogi, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy,
  ul. Ściegiennego, gdzie zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy.
 
Łącznie przebudowano drogi o długości 450 metrów. Całość robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. kosztowała 364.536,61 złotych  z czego dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.
 
 
Ulica Klubowa po przebudowie 
 
 
Ulica Piastów po przebudowie
   
 

Ulica Ściegiennego po przebudowie
 
 
 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.