PL EN IT FR
Organizacja dowozu uczniów do placówek oświatowych

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje,  że do dnia 10 lipca 2017 r. należy składać wnioski na dowóz uczniów do placówek oświatowych (art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Zarządzenie nr 0050.75.VII.2015 Burmistrza Libiąża z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku gdy dowóz wykonywany jest przez rodziców).

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych, wniosek należy złożyć w  pokoju nr 10 Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu (formularz dostępny na stronie www.zeasip.pl – dowóz uczniów) wraz z  wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w  umowie zawartej między ZEASiP w Libiążu a rodzicem/prawnym opiekunem ucznia, jeżeli dowożenie i  opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.

 

W sytuacji gdy rodzice/prawni opiekunowie w  własnym zakresie organizują dojazd dziecka do szkoły, mają możliwość zwrotu kosztów w  wysokości biletu miesięcznego na danej trasie.
W takiej sytuacji zwrot kosztów  będzie się odbywał zgodnie z  art. 17 ust. 3 i  3a ustawy o  systemie oświaty.

 

Pliki do pobrania znajdują się pod adresem: http://www.zeasip.pl/dowoz-uczniow/
lub w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu,
ul. Paderewskiego 2
(pokój nr 10).

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.