PL EN IT FR
Informacja Urzędu Miejskiego w Libiążu

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących warunków utrzymywania drobiu w związku z występowaniem ptasiej grypy.

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz.722). 
 
Przedmiotowe rozporządzenie nakłada szereg nakazów i zakazów dotyczących utrzymania drobiu i obowiązuje na terytorium całej Polski. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Libiążu (32 624 92 61, 32 624 92 51).
 
Dla mieszkańców gminy Libiąż, posiadających niewielkie stada drobiu (hodowanych dla własnych celów) przepis nakazuje utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.   Rozporządzenie dotychczas obowiązujące (z dnia 20 grudnia 2016 r.), które nakazywało utrzymywanie drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych zostało uchylone. 
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.