PL EN IT FR
Zebranie Wiejskie w Gromcu

Burmistrz Libiąża, Rada Sołecka i Sołtys Gromca serdecznie zapraszają  na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  19 marca (niedziela) 2017 roku o godz. 16.30  w Świetlicy w Gromcu (ul. Traugutta 1). 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie zebrania wiejskiego, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wnioski do porządku obrad.
3.  Przedstawienie informacji na temat wykonanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku w Sołectwie Gromiec.
4.  Przedstawienie informacji na temat planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Sołectwa Gromca w 2017 roku.
5.  Sprawy bieżące.
6.  Wolne wnioski.
7.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.