PL EN IT FR

15-02-19 00:00

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego

Źródło : UM Libiąż,

Do godziny 19 w sobotę potrwa żałoba narodowa ogłoszona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę po śmierci byłego Premiera Jana Olszewskiego. Flaga państwowa na budynkach urzędowych została opuszczona do połowy masztu.

więcej »

31-01-19 12:27

Zapraszamy wszystkich na Obchody Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Libiążowi

Źródło : UM Libiąż,

Wszystko zaczęło się na uroczystej sesji Rady Narodowej Osiedla Libiąża w dniu 28 grudnia 1968 r. Przybyli na nią ówcześni przedstawiciele władz, kopalni „Janina”, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Libiąża. Jednogłośnie podjęto uchwałę Rady Narodowej Osiedla Libiąż o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1969 r. Miasta Libiąż. Przewodniczącemu Prezydium, Antoniemu Wojdyle przekazano klucz do drzwi nowego miasta.

więcej »

16-01-19 08:36

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

Źródło : UM Libiąż,

 

Burmistrz Libiąża informuje o możliwości składania w terminie od 15.01.2019 r. do 10.02.2019 r. wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia. Wniosek może zostać złożony przez: zawodnika, klub sportowy lub trenera. 

więcej »

10-01-19 13:59

Komunikat Burmistrza Libiąża

Źródło : UM Libiąż,

W związku z trudnymi warunkami zimowymi na drogach gminnych prosimy nie parkować samochodów na drogach „wąskich” i „bocznych” (tzw. „ślepych”), co wielokrotnie uniemożliwia skuteczne ich odśnieżanie.

więcej »

09-06-09 07:29

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

12-02-19 14:38

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu

Źródło : UM Libiąż,


W dniu 11 lutego 2019 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko:
1) dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu
2) dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu

więcej »

11-02-19 12:20

Mayday 2 w Libiążu

Źródło : LCK,

Już 9 marca 2019 r. w sobotę na scenie Libiąskiego Centrum Kultury wystąpią artyści Teatru Plejada w znanym spektaklu Mayday 2.

więcej »

11-02-19 10:31

Informacja w sprawie wprowadzenia zmiany tymczasowej organizacji ruchu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi nr 100359K, nr 100322 i 100213K w Libiążu

Źródło : UM Libiąż,

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku z budową ronda przy Poczcie Polskiej S.A. w Libiążu nastąpiła kolejna zmiana tymczasowej organizacji ruchu.  Od 11.02.2019 r. został zamknięty pas ruchu w ul. Oświęcimskiej, w kierunku Chrzanowa. Zamknięte są wjazdy i wyjazdy z ul. Szkolnej, 11 Listopada, Pocztowej i Armii Krajowej.  Ruch samochodowy w ul. Oświęcimskiej sterowany jest wahadłowo sygnalizacją świetlną.

więcej »

11-02-19 10:22

Informacja dla mieszkańców - obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Źródło : UM Libiąż,

Zgodnie z zapisami aktu prawa miejscowego Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Libiąż w § 4 zostały określone obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

więcej »

08-02-19 14:23

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Źródło : UM Libiąż,

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”, przyznaję dotację w następującej wysokości:

więcej »

06-02-19 07:23

Karta Dużej Rodziny - nowe zasady

Źródło : ,

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

więcej »

dalsze »

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.